CONSTRUCTION

The construction of Suurpelto started in January 2007.

Once the apartment development began, the headstone of Suurpelto was installed at the end of Klariksentie, where the coonstruction first took place in 20th of August 2009. The regional automated waste collection system in Finland has been implemented in Suurpelto. The system is integrated in every residential building of the area.

The infrastructure has been planned so that it enables the residents and services to settle down in Suurpelto.  The area will be built and diversified for the next 15 years. Suurpelto is one of the biggest development and construction project in the metropolitan area.  Confirmed plans are located in area I & II, where the construction work is already progressing. The city plans for areas  IV & V have been accepted by the City Board and are now waiting for confirmation. Drafts of the town plans for areas  VI & VII are about to be published.

CITY PLANNING

Puistokaupungin suunnitelmat mahdollistavat ja edesauttavat asukkaiden ja palvelujen asettumista Suurpeltoon. Alue rakentuu ja monipuolistuu 15 vuoden ajan. Kyseessä on yksi vuosituhannen merkittävimmistä kehitys- ja rakennushankkeista pääkaupunkiseudulla. Vahvistetut asemakaavat sijaitsevat alueilla I ja II, joissa rakentaminen etenee hyvää vauhtia.Alueiden IV ja V asemakaavat on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja odottavat vahvistamista. Kehä II:n toisella puolella olevien alueiden VI ja VII asemakaavaluonnokset ovat tulossa nähtäville.

16-05-24_SuurPelto-Havainnekuva_A3_muok1
Suurpelto I 330400_osa1_1.jpg

SUURPELTO I

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden kaupunkimaisen asuin- ja työpaikka-alueen, siihen liittyvien liike- ja palvelutilojen sekä viheralueiden toteuttaminen Kehä II:n länsipuolelle. Uudisrakentamisen kokonaisuus liitetään maisemallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Asuinalueilta järjestetään hyvät yhteydet Keskuspuistoon. Suunnittelun aikana selvitetään mahdollisuudet muuttaa nykyinen asemakaavan suuntaisliittymävaraus Kehä II:lla eritasoliittymäksi. Toinen yhteys kaupungin katuverkkoon järjestetään alueelle Ylismäentien kautta.

SUURPELTO II

Tutkitaan rakentamattoman toimistokorttelin 21045 muuttamista asuinrakentamiseen.  Suunnittelussa huomioidaan kaupunkikuvallisesti merkittävä sijainti, maisemalliset lähtökohdat ja Ylismäentien liikenteen aiheuttamat rajoitukset.

MG_3176Lyy.jpg
1_SuurpeltoIII_kaavakartta_1.jpg

SUURPELTO III

Suunnitellaan monipuolista asuntoaluetta Lillhemtin pientaloalueen ja Suurpellon Lillhemtinpuiston väliselle peltoalueelle. Asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen 1.2. 2017 lähtien. Kunnallistekninen suunnittelu on käynnistynyt.

SUURPELTO IV

Alueelle kaavoitetaan yleiskaavan pohjalta asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja sekä virkistysaluetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on ehdottanut kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia.

Lainvoimainen  Kyläsepäntien-kaava käsittää Suurpelto IV:n ja  Suurpelto V:n asemakaava-alueiden keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet. Hyväksymiskäsittelyyn kaavat etenevät vaiheittain erillisinä kaava-alueina: Kyläsepäntie, 330800, Suurpelto IV 330900 ja Suurpelto V, 330700.

330900w.jpg
330700w.jpg

SUURPELTO V

Alue kaavoitetaan Suurpellon suunnittelutavoitteiden mukaisesti urbaaniksi ja puutarhakaupunkimaiseksi asuinalueeksi arvokas kulttuurimaisema huomioiden. Yleiskaavan pohjalta alueelle on suunniteltu asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja sekä virkistysaluetta.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on ehdottanut kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia. Lainvoimainen  Kyläsepäntien-kaava käsittää Suurpelto IV:n ja  Suurpelto V:n asemakaava-alueiden keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet.  Hyväksymiskäsittelyyn kaavat etenevät vaiheittain erillisinä kaava-alueina: Kyläsepäntie, 330800, Suurpelto IV 330900 ja Suurpelto V, 330700.

DEVELOPERS