OPINMÄKI

Opinmäki sisältää laajan valikoiman palveluja eri-ikäisille kuntalaisille. Opinmäki on sekä yhtenäinen peruskoulu ja päiväkoti, että monipuolinen vapaa-ajan keskus.

Opinmäkeen on rakennettu tilat kansainväliselle koululle ja suomenkieliselle peruskoululle, varhaiskasvatuksen tiloja, liikuntahalli sekä tilat kirjastolle, työväenopistolle ja nuorisotoimelle. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä on myös kansainvälisesti sekä tietotekniikan avulla että vierailuina ja aitoina kohtaamisina. Rakennuksella on keskeinen merkitys alueen yhteisön luomisessa avoimena kohtaamispaikkana. Toiminta Opinmäessä perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä toimijoiden välillä, että kuntalaisten kanssa.

Tilojen ja toimintojen suunnittelussa tavoitteena on ollut edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia sekä moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Lisäksi tiloissa on huomioitu oppimisprosessi, jossa oppijoilla on aktiivinen rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa, tiedon joka on hankittu tutkimalla ja havainnoimalla. Opinmäen tilat ja välineet ovat eri toimijoiden sekä eri kieli- ja ikäryhmien käytettävissä. Teknologiavalinnoilla tuetaan omaehtoista oppimista, tuetaan opetusta ja elinikäistä oppimista.

Opinmäki itsessään toimii oppimisen kohteena ja välineenä. Sen palvelut, arkkitehtuuri ja toimintakulttuuri ovat luotuja vahvistamaan elinikäistä oppimista kaikenikäisille kuntalaisille. Osa palveluista tuotetaan perinteisten toimialarajojen yli, näin parantaen palveluiden saatavuutta. Lisäksi tilojen yhteiskäyttö ja avoimuus luovat hyvät edellytykset uudelle toimintakulttuurille, samalla kun uusi toimintakulttuuri lisää tilojen tehokasta käyttöä yhteistyötä lisäämällä. Opinmäki aloitti toimintansa 3.8.2015.

TOIMINNOT

SUURPELLON KIRJASTO

Opinmäen_aikuisten_osasto.jpg
Iso-sali-1440FB.jpg

VARAA TILA

ESPOO INTERNATIONAL SCHOOL

DSC_1945_640x360.jpg
espoo_syksy2015_833_heidihannakarhu alku

OLARIN KOULU

SUURPELLON PÄIVÄKOTI

Opinmäki.jpg